Business Software Event 2015

Op Dinsdag 1 December a.s. staat Komdex op het Jaarlijkse Business Software Event.

We staan klaar voor al uw wensen over ERP - Urenregistratie - Shopfloorcontrol en Caddossier.

Komdex BSE 2015

Tot ziens in Congrescentrum 1931, Den Bosch, Stand 67!

 

 

Magazijn - Besteladvies - MRP

De nieuwe compleet vernieuwde Magazijnmodule is recent bij verschillende klanten als pre-release uitgezet.

De Magazijnmodule is eigenlijk een onderdeel van de MRP functionaliteit binnen Komdex. De materiaalbehoefte (MRP) wordt dan vastgelegd in Stuklijsten en op basis van de (voorspelde) Voorraad en magazijnboekingen wordt er een automatisch besteladvies gegenereerd.

Komdex MRP Cloud

Naast de Magazijnmodule is ook het Artikelbeheer volledig vernieuwd. 

Komdex november 2015

 

Engelse Metaalunivoorwaarden

Velen van u exporteren goederen en diensten.

laatst wees een Amerikaanse klant er op dat zijn Nederlands zich beperkte tot 'Amsterdam' en wat andere woorden die we hier maar niet herhalen.

MU Engels

De Metaalunie heeft al haar voorwaarden in alle veel gebruikte handelstalen beschikbaar, Engels, Duits etc.

Doe je zaken in het buitenland? Zet dan de Metaalunievoorwaarden (of welke u toepast)  dan in de juiste taal in Komdex.

Geen idee hoe dat moet? bel dan gewoon even met de helpdesk, dan regelen ze dat voor je.

Komdex, Software waar je blij van wordt!

Het nieuwe Digidossier?

Het Digidossier is niet meer weg te denken uit Komdex. Feitelijk werken al onze klanten, iedere werkdag met het Digidossier. Het is letterlijk het meest gebruikte onderdeel van Komdex en dat terwijl het eigenlijk niets te maken heeft met ERP.

Het Komdex Digidossier draait om Documentbeheer. eMail, Pdfs, Cad, Cam en niet te vergeten Office documenten. Enfin alle belangrijke documenten snel op de juiste plek. Net als het meeste in Komdex ERP, is ook het Digidossier functioneel gestuurd, denk aan Orderbevestigingen, Offertes, bestellingen etc.

Misschien wel de grootste kracht van het Digidossier is de eenvoud in het gebruik. Door de jaren heen hebben we best wel verzoeken gehad tot extra functionaliteit. De belangrijkste was, het huidige onderkant van het Digidossier, de zogenaamde favoriete mappen.

De afgelopen jaren hebben we alle zinnige verzoeken opgeslagen. De meest interessante functionaliteitsverzoeken hebben te maken met 3 zaken:

  • CAD
  • Werkplaats
  • ISO, VCA, VGM en EN1090 documenten

Document management Komdex

CAD

Vooral 3D Cad genereert erg veel documenten, parts, assemblies, tekeningen. Als de tekeningen gereed en goedgekeurd zijn, moeten ze ook vaak opgeflitst worden. Bv in dxf snijfiles en bijbehorende Pdf tekeningen tbv het zetwerk. Een belangrijk deel, het automatisch genereren van zowel de dxf als de pdf files doet onze Cad addin: Caddossier.

Dat de naam Caddossier lijkt op Digidossier is geen toeval. Veel klanten die zowel Komdex Caddossier als ERP hebben, vragen om vergelijkbare zoek- en opslagfuncties in hun Cad systeem. ‘Kan Caddossier niet een beetje meer lijken op het Digidossier?

Door het succes van Caddossier, kopen ook steeds meer bedrijven die geen Komdex ERP hebben, Caddossier. We krijgen dan vergelijkbare vragen over het zoeken. De Caddossier gebruiker vraagt dan eigenlijk om Digidossier functionaliteit. Denk aan zoeken op Klantnaam, Ordernummer, project omschrijving, een plaatje van het 3D model etc. Alles wat zo mooi in het Digidossier plaats vindt.

Werkplaatstekeningen (Cad, Dxf, Step, Pdf etc.) zijn vaak al opgeslagen in het Digidossier. Waarom maken we deze informatie niet, makkelijker of zelfs standaard, toegankelijker daar waar ze uiteindelijk worden toegepast: in de werkplaats?

Een soort Digidossier voor de werkplaats misschien?

 

ISO, VCA, CE-EN1090

Een andere reeks vergelijkbare vragen gooi ik maar onder het kopje ‘ISO’. Allerlei documenten die met kwaliteitszaken te maken hebben. Vooral natuurlijk ingegeven door de recent verplicht geworden EN1090 die nauw verbonden is met ISO 9001.

Concreet komt het er op neer of je in het Digidossier ook Niet-functionele documenten zoals Order-, Inkoopgerelateerde, documenten zou kunnen opslaan. Denk aan: Toolbox meetings en andere periodieke controles die ISO, VCA, VGM en EN1090 vereisen.

Alle geopperde functionaliteitswensen zijn niet ERP gerelateerd, echter dat maakt ze nog niet minder wenselijk. Heeft u nog ideeën of opmerkingen voor wat betreft Uw en Ons Digidossier? Ik kan u niets beloven, maar we zijn bezig met de specificaties op te stellen voor het nieuwe Digidossier....

Dus als u wensen heeft, dan is nu het moment om ze kenbaar te maken!

Komdex Digidossier, software waar je blij van wordt!

Rob de Haas

 

Kostprijs 1v2 : Arbeid

Iedereen kent het cliché: Arbeid is duur (in Nederland). Het punt met clichés is dat ze waarheid zijn. Maar hoe duur is arbeid nu eigenlijk echt en wat kan je met die kennis?

Ondanks de crisis, die begon in het 4e kwartaal van 2008, is volgens het CBS het gemiddelde arbeidsloon in Nederland ca. 12% gestegen de afgelopen 5 jaar. Dat zet het gemekker van de FNV en de stakingen in de Metaal toch in een iets ander daglicht, niet?

In 2008 bedroeg het gemiddelde arbeidsloon in Nederland E29,80 per uur. Dit is dus de Kostprijs die het uw onderneming kost om een persoon 1 uur te laten werken (Loon, belastingen, pensioen etc, maar bv nog geen kosten van machines, panden en bv ziekteverzuim!)

Wat wellicht meer bekend is, is de toegevoegde waarde in de Maakindustrie. Google op ‘Rabobank Cijfers en trends’ en alle gegevens van branches kunt u daar keurig downloaden:

De toegevoegde waarde van uw bedrijf aan uw product is ca. 50%. Voor de niet-economen onder ons: Van iedere euro omzet wordt dus ca. 50% ingekocht, de overige 50% noemen we toegevoegde waarde: Arbeid + Marge.

Nog een paar voorbeelden:

Eind jaren 90 bedroeg het CNC verspaningstarief in Nederland omgerekend naar Euro’s E60 per uur. De CNC verspaners onder ons weten het antwoord op mijn volgende vraag: Wat is het uurtarief anno 2015? Inderdaad nog steeds E60 per uur! Hoe dat kan nou? Het antwoord is simpel: Automatisering icm Onbemand werken = Geen Loonkosten.

MenAtWork

Een ander cliché in deze context is de individualisering. Klanten willen unieke producten, lees: kleinere series. Uw klanten Googelen zich suf voor de laagste prijs.

Resultaat: Kleinere series dus meer omsteltijden, lagere winstmarges en dus veel minder ruimte voor fouten.

Terug naar een rekenvoorbeeld. Stel dat uw marge 10% is: Inkoop : 50% - Arbeid : 40% - marge : 10%. Uw verkoopprijzen staan onderdruk. Het makkelijkste en domste wat u kunt doen is uw marge verlagen. Als u 5% korting geeft op verkoopprijs, betekent dit dus al halvering van uw marge.

De grote besparing, ligt zoals al eerder vermeld en bewezen door de verspaners onder ons in het arbeidsdeel. Robots beladen de CNC machines, Robots lassen uw (kleine) series. Robots stapelen dozen. Robots zetten/kanten inmiddels kleine series op plaatwerkafdelingen en verwacht wordt dat binnen enkele jaren, Robots prima enkel stuks kunnen zetten/kanten tegen betaalbare investeringsniveaus. In de MKB Maakindustrie zijn er nog weinig robots die assembleren, maar ook hier heeft een nieuwe generatie, betaalbare, Robots z’n intrede gedaan.

Focus dus op Arbeid. Belangrijke concepten hierbij zijn:

  • Doorlooptijd, verkorten, verkorten, verkorten (Lean & QRM)
  • Tijdregistratie om inzicht te creëren tbv het verkorten van uw doorlooptijd
  • Ontwerp, pas het ontwerp aan tbv de doorlooptijd ipv dat u alles zelf kan maken
  • Analyseer uw uren

Rob de Haas