Versie 15.1 facturen (binnenkort)

In de komende versie 15.1 kan nu per Klant vast gelegd worden hoe deze haar facturen wenst te ontvangen:

  • per post
  • Per eMail
  • of beide

Deze instellingen worden getoond in het factuurscherm, zie onderstaande figuur:

Facturen15 1

Voor Komdex gebruikers die geen gebruik maken van de financiële koppeling is het nu ook mogelijk om de betaling van een factuur op datum te zetten. Op deze wijze kunnen dan herinneringen verstuurd worden vanuit Komdex ipv uit het boekhoudpakket.