Kostprijs 1v2 : Arbeid

Iedereen kent het cliché: Arbeid is duur (in Nederland). Het punt met clichés is dat ze waarheid zijn. Maar hoe duur is arbeid nu eigenlijk echt en wat kan je met die kennis?

Ondanks de crisis, die begon in het 4e kwartaal van 2008, is volgens het CBS het gemiddelde arbeidsloon in Nederland ca. 12% gestegen de afgelopen 5 jaar. Dat zet het gemekker van de FNV en de stakingen in de Metaal toch in een iets ander daglicht, niet?

In 2008 bedroeg het gemiddelde arbeidsloon in Nederland E29,80 per uur. Dit is dus de Kostprijs die het uw onderneming kost om een persoon 1 uur te laten werken (Loon, belastingen, pensioen etc, maar bv nog geen kosten van machines, panden en bv ziekteverzuim!)

Wat wellicht meer bekend is, is de toegevoegde waarde in de Maakindustrie. Google op ‘Rabobank Cijfers en trends’ en alle gegevens van branches kunt u daar keurig downloaden:

De toegevoegde waarde van uw bedrijf aan uw product is ca. 50%. Voor de niet-economen onder ons: Van iedere euro omzet wordt dus ca. 50% ingekocht, de overige 50% noemen we toegevoegde waarde: Arbeid + Marge.

Nog een paar voorbeelden:

Eind jaren 90 bedroeg het CNC verspaningstarief in Nederland omgerekend naar Euro’s E60 per uur. De CNC verspaners onder ons weten het antwoord op mijn volgende vraag: Wat is het uurtarief anno 2015? Inderdaad nog steeds E60 per uur! Hoe dat kan nou? Het antwoord is simpel: Automatisering icm Onbemand werken = Geen Loonkosten.

MenAtWork

Een ander cliché in deze context is de individualisering. Klanten willen unieke producten, lees: kleinere series. Uw klanten Googelen zich suf voor de laagste prijs.

Resultaat: Kleinere series dus meer omsteltijden, lagere winstmarges en dus veel minder ruimte voor fouten.

Terug naar een rekenvoorbeeld. Stel dat uw marge 10% is: Inkoop : 50% - Arbeid : 40% - marge : 10%. Uw verkoopprijzen staan onderdruk. Het makkelijkste en domste wat u kunt doen is uw marge verlagen. Als u 5% korting geeft op verkoopprijs, betekent dit dus al halvering van uw marge.

De grote besparing, ligt zoals al eerder vermeld en bewezen door de verspaners onder ons in het arbeidsdeel. Robots beladen de CNC machines, Robots lassen uw (kleine) series. Robots stapelen dozen. Robots zetten/kanten inmiddels kleine series op plaatwerkafdelingen en verwacht wordt dat binnen enkele jaren, Robots prima enkel stuks kunnen zetten/kanten tegen betaalbare investeringsniveaus. In de MKB Maakindustrie zijn er nog weinig robots die assembleren, maar ook hier heeft een nieuwe generatie, betaalbare, Robots z’n intrede gedaan.

Focus dus op Arbeid. Belangrijke concepten hierbij zijn:

  • Doorlooptijd, verkorten, verkorten, verkorten (Lean & QRM)
  • Tijdregistratie om inzicht te creëren tbv het verkorten van uw doorlooptijd
  • Ontwerp, pas het ontwerp aan tbv de doorlooptijd ipv dat u alles zelf kan maken
  • Analyseer uw uren

Rob de Haas