Staal prijzen, Metaalunie voorwaarden

De Metaalunie adviseert sinds kort haar leden om zich juridisch te beschermen tegen de sterk stijgende staalprijzen die wordt veroorzaakt door de wereldwijde schaarste van materialen en grondstoffen. Op de website van de Metaalunie wordt e.e.a. nader juridisch toegelicht.

MU1

Concreet kunt u uw offertes en opdrachtbevestigingen voorzien van extra juridische teksten die schade en aansprakelijkheid zoveel mogelijk uitsluiten. Gezien de uitzonderlijkheid van de situatie laat de juridische uitkomst zich in veel gevallen echter moeilijk voorspellen. Hoe dan ook blijft het daarbij dus meer dan ooit van belang dat u uw Metaalunie voorwaarden correct kenbaar maakt aan u uw (potentiële) opdrachtgevers.

Velen van u gebruiken hiervoor de Offerte- en Opdrachtbevestigingsrapportage in Komdex.

De Metaalunie gaat uit van 3 scenario’s:

 1. U bent opdrachtnemer (leverancier) van een product waarin staal verwerkt is. In deze situatie gaat het u dus om de Offerte- en Opdrachtbevestigingen.
 1. U koopt in, Halffabricaat (buizen, plaat, balken etc.) of onderdelen. In deze situatie gaat het voor u dus om uw inkooprapportages.
 1. De derde situatie is vergelijkbaar met de 1e echter nu levert u aan consumenten. De offerte- en Opdrachtbevestigingsteksten zijn nu uitgebreider. Let op, voor consumenten zou u eigenlijk ook gebruik moeten maken van de Speciale metaalunie voorwaarden voor consumenten. In de praktijk zijn consumenten richting bedrijven beter en uitgebreider beschermt door het Nederland recht.

Indien u uw offerte- en opdrachtbevestigingen aangepast wilt hebben kunt u dit doen met behulp van de Rapportgenerator in Komdex. De teksten zijn te downloaden op de metaalunie website.

Indien gewenst kunnen wij een en ander ook voor u verzorgen. Neem dan contact op met onze helpdesk. Ook de Consumenten Metaalunie voorwaarden kunnen wij toevoegen aan uw Offerte- en Opdrachtbevestigingsrapportages.

Momenteel zijn de Metaalunie voorwaarden 2019 versie actueel. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op de site van de Metaalunie:

LET OP, om toegang te krijgen tot deze Metaalunie links moet u inloggen op de Metaalunie website met uw Bondsnummer en Wachtwoord.

https://metaalunie.nl/Actueel/Download-Metaalunie-voorwaarden/Metaalunievoorwaarden

https://metaalunie.nl/Details/2021/06/08/Staalprijzen-die-sterk-stijgen-en-schaarste-van-materialen-en-grondstoffen-juridisch-advies#1

Configure To Order, Configurator

Het toepassen van een Product Configurator is een krachtig hulpmiddel om uw werkvoorbereiding en productie te verbeteren en te versnellen. Met een Product Configurator wordt een klant-specifiek product samengesteld op basis van parameters, vaak betreft dit afmetingen en opties.

PCF2 Komdex

In tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt is een Product of Offerte Generator niet alleen geschikt voor producten waar de afmetingen en opties enigszins voor de hand liggen, zoals stalen deuren en kozijnen.

Ook voor toeleveranciers en machinebouwers is een Product Configurator een serieuze overweging waard.

Aan de toeleverancierskant zijn Offerte generatoren bewerkingsgericht. Of het nu gaat om Lasersnijden – Zetten -Lassen – Poedercoaten of om Draaien – Frezen – Na bewerken, de bewerking stappen vertonen hier overeenkomsten die vastgelegd kunnen worden in Parameters.

Een mooi voorbeeld van een dergelijke offertegenerator is onze Offertegenerator voor water- en lasersnijden. De technologie komt uit uw CAM pakket, snijtijden, netto/bruto materiaal verbruik etc. De Komdex Snij-Offertegenerator verzorgt, de kostprijzen, marges, handelingskosten, grafische weergaves en natuurlijk de Offerte die rechtstreeks ERP en Digidossier in gaat inclusief alle aangeleverde bestanden zoals DXF’s en STP files.

In de Machinebouw, waar het vaak gaat om complexere samengestelde producten met diverse opties, is het zoeken naar productfamilies en onderlinge overeenkomsten lastiger. De moed zakt je zomaar in de schoenen als je naar het totaal pakket kijkt. Een verdeel en heers strategie is in de machinebouw dan ook noodzakelijk.

Start hier bijvoorbeeld aan de verkoopkant. Hoe de prijs commercieel opgebouwd is wijkt vaak af van hoe het product fysiek opgebouwd is.  De stap naar een Offertegenerator is dan ook stukken eenvoudiger dan de stap naar een Product Configurator gebaseerd op een 3D model.

Ook hier biedt Digidossier 360 weer uitkomst, onder andere met het beheer van tekstblokken inclusief foto’s en natuurlijk het opbouwen van uw offerte document op basis van deze blokken.

De afgelopen jaren zijn er diverse Product Configuratoren als zelfstandig software product op de markt gekomen. Dergelijke producten focussen vaak op Webshop-achtige toepassing waar klanten zelf hun parameters kunnen ingeven, met een offerte als resultaat. De koppelingen naar ERP, Werkvoorbereiding en 3D CAD worden vaak rooskleuriger voorgesteld dan wat wij de afgelopen jaren hebben gezien.

Net als met uw ERP inrichting destijds is integratie hier toch het toverwoord. Daarnaast blijkt slechts een relatief klein percentage van u daad werkelijk behoefte te hebben aan een Webshop. De belangrijkste elementen van een Product Configurator heeft u al in huis, ERP, kennis van uw markt en product en wellicht Digidossier 360 en Caddossier.

 Meer weten over de Productconfigurator mogelijkheden van Komdex? Neem dan vrijblijvend contact men ons op!

Rob de Haas, juni 2021

pmi kdx

Als machinebouwer of verspaner heeft u er vast al van gehoord: MBD wat staat voor Model Based Definition. In plaats van een tekening waar de toleranties op staan, staan de toleranties in een 3D model. Het doel hiervan is o.a:

 • Er ontstaat een “Single Source of Truth”. Het 3D model is leidend en niet de tekening waarop de afmetingen en toleranties staan.

Soms wordt als voordeel aangedragen dat je geen tekening meer hoeft te maken. Dit klopt maar ten dele en blijkt in de praktijk niet echt een voordeel te zijn. In plaats van een tekening moet de ontwerper een PMI maken wat verdacht veel lijkt op het maken van een tekening.

PMI staat voor Product Manufacturing Information. Feitelijk zijn dit de maten en toleranties die nu toegevoegd zijn aan het 3D model. MBD en PMI vertegenwoordigen het zelfde concept. Momenteel lijkt de term PMI een voorsprong te krijgen op MBD. In deze blog gaan we verder met de term PMI. Daarnaast focussen we op de verschillende rollen van de Machinebouwer (CAD ontwerper) en Verspaner. Vooral in de verspaning heeft PMI zijn intrede gedaan en lijkt gestaag verder groeien. Een tweede, ook onjuiste, veronderstelling is dat PMI een internationale standaard of zelfs een bestandsformaat is. Dit laatste zou bijzonder handig kunnen zijn. De werkelijkheid is helaas anders.

Hoe zit dat?

De CAD-markt wordt gedomineerd door Solidworks, Inventor en in Duitsland en dus de Duitse automobielindustrie door Siemens NX. U snapt het al, dit zijn elkaars bloed concurrenten en verspaners en CAD gebruikers worden in het PMI verhaal daar een enigszins de dupe van. Er is GEEN standaard PMI model (bestandsformaat). De meest logische stap zou zijn dat eea in het STEP formaat geplaats wordt. Hoewel dit ook al plaats vindt,  is er helaas nog geen ‘Single source of truth’ op dit gebied. Om PMI volledig te kunnen snappen en te kunnen beschrijven is het noodzakelijk te realiseren dat er twee ‘petten’ zijn, stakeholders:

 • De Ontwerper (3D CAD) [Klant]
 • De producent Verspaner [Leverancier]

Stand van zaken

Voor dat we verder gaan resumeren we alle boven genoemde voor- en nadelen nog even:

 • PMI is een volstrekt logische volgende stap in de automatisering van de werkvoorbereiding van vooral CNC verspaning.
 • Helaas is er nog geen wereldwijde PMI standaard, lees bestandsformaat / viewer / editor.
 • Alle CAD pakketten gebruiken wel een vergelijkbare ‘Workflow’.
 • CAM koppelingen zijn nog wat verder weg, hier valt veel te winnen voor de Verspaner in de toekomst. PMI Workflow vanuit 3D CAD perspectief

De workflow van alle 3D CAD pakketten zijn vrijwel gelijk, maar technisch dus anders:

 • Maak een 3D model in CAD (Solidworks, Inventor, NX etc.)
 • Gebruik de PMI module van het 3D CAD pakket om het PMI model aan te maken.
 • Genereer met de PMI module een stepfile of ander PMI export formaat.
 • Genereer met de PMI module 3D & 3D-PDF files t.b.v. de ‘tekeningen’ en communicatie met productie.

Conclusie vanuit het 3D CAD / machinebouw perspectief

Het ontwerp- en tekenproces is veranderd. Deze was al digitaal maar vindt nu in een andere, lees extra aan te schaffen module plaats. Het PMI-proces, lees bestandscreatie is niet significant sneller, momenteel eerder langzamer. De winst zit hem vooral in het concept: ‘Single source of truth’ wat voor een machinebouwer een reden kan zijn om met PMI te starten. Een bijkomend nadeel voor u als machinebouwer / 3D CAD ontwerper is natuurlijk ook het feit dat uw machine niet alleen maar bestaat uit CNC verspaningsonderdelen. PMI is nog niet echt geland bij constructie- of plaatwerk. Het lijkt een reële aanname dat de verschillende productietechnologieën hun eigen werkvoorbereidingsproces hebben. Met andere woorden, er ontstaan meerdere PMI stromen met verschillende industriestandaards en bestandsformaten. De noodzaak voor effectief digitaal (technisch) Documentbeheer tussen de tekenkamer – Werkvoorbereiding / Inkoop en leverancier neemt door al deze zaken enorm toe.

PMI SW

PMI Functionaliteit in een 3D CAD pakket

PMI workflow vanuit CNC perspectief

 • U ontvangt de aanvraag of bestelling
 • U opent de 2D/3D-PDF bestanden, omdat u dan de ‘Tekeningen’ kunt inzien en afdrukken 😉
 • De STEP file wordt in geladen in uw CAM pakket.
 • In uw CAM pakket houd u bij de tooling en pad-generaties rekening me de gewenste toleranties (veelal handmatig!).
 • Uw CAM pakket genereert de NC code, geeft een inschatting van verspaningstijd en geeft aan wat uw ‘Stock’ size (basis materiaal afmetingen) zijn.

Vooralsnog kan het dus zo zijn dat u als Verspaner, meerdere viewers moet hebben (lees aanschaffen). In de praktijk lijkt dit mee te (gaan) vallen. NX heeft gratis viewers en bij mijn weten hebben Inventor en Solidworks dit ook.

Conclusie vanuit het CNC perspectief

Uw werkvoorbereiding is of wordt gedigitaliseerd, maar neemt door het gebrek aan standaard niet significant af. In het begin gaat u het zelfs tijd kosten. Voor u als CNC Verspaner zit er nog weinig winst in. Natuurlijk biedt het kansen om u zich er in te verdiepen en er met klanten mee aan de slag te gaan. Veel van uw collega’s wachten immers af. Bent u van plan een CAM pakket aan te schaffen? Vraag dan in ieder geval naar de PMI mogelijkheden! Uit een recente rondvraag onder CNC toeleveranciers van ASML bleek er weinig winst te zijn voor de Verspaner. De winst kan gerealiseerd worden op 2 vlakken:

 • Ook hier neemt de noodzaak voor effectief digitaal (technisch) Documentbeheer tussen de tekenkamer – Werkvoorbereiding / Inkoop en leveranciers enorm toe.
 • PMI toleranties moeten automatisch herkent en verwerkt kunnen worden in de ‘nieuwe’ versie van uw CAM software

Meta Data?

Het huidige PMI proces binnen de CAD pakketten houden geen of nauwelijks rekening met de volgende aspecten: ERP Meta data : Aantallen, levertijd en zo meer. Hoe gaan de PMI modules om met zaken die niets met afmetingen of toleranties te maken hebben? Denk aan zaken als:

 • Harden / ontlaten / heat treatments
 • Oppervlakte bewerkingen, verchromen, zwarten e.d.
 • En de nog wat complexere productie processen indien er sprake is van ‘krimp’:
  • 3D Printen
  • Sinteren

Eind conclusie voor dit moment

 • Bent u machinebouwer en besteed u de verspaning uit? Praat dan eens met uw leveranciers, wellicht zijn zij er al mee begonnen!
 • Bent u machinebouwer en verspaant u zelf? Kijk dan eens naar de CAM mogelijkheden van uw CAD pakket. Zowel Inventor als Solidworks bouwen flink aan hun eigen CAM pakketten. Hun doelgroep zijn vanzelfsprekend hun huidige CAD gebruikers die zelf produceren.
 • Bent u Verspaner? Informeer dan bij CAM leveranciers naar de mogelijkheden en de stand van zaken omtrent hun PMI plannen.
 • Geïntegreerd (technisch) Documentbeheer op kantoor en op de werkvloer wordt steeds belangrijker. Neem eens contact op met uw Komdex consultant.
 • Het wordt hoog tijd voor een definitieve wereldwijde PMI standaard, inclusief PMI / STEP bestandsformaat.

PMI is er en zal steeds meer gewoon worden. Hou hier rekening mee met uw keuzes voor uw CAD, CAM, ERP en Documentbeheer software.

Rob de Haas, februari 2021

Nieuw : Solidworks en Inventor catalogus functionaliteit.

Naast onze Caddossier implementatie en trainingstrajecten zijn we de laatste jaren steeds vaker in gegaan op de klantvraag van CAD cursussen. Omdat we de producten, productieprocessen (ERP) en engineeringswijze (Caddossier) kennen van onze klanten, is het voor ons een kleine stap gebleken om in te gaan op de vraag “kunnen jullie voor ons een CAD cursus organiseren maar dan wel op basis van onze producten?

cata1

 

Tijdens deze 1 op 1 cursussen kwam steevast de vraag naar voren of wij niets iets handigers hebben dan de zware Toolbox- of Contentcenter database van Solidworks en Inventor. Veel klanten willen een kleinere lichtere set bibliotheekdelen, aangevuld met hun eigen standaards. Eea zou geïntegreerd moeten zijn in zowel CAD als ERP.

Het idee van een Caddossier catalogus is inmiddels omgezet in nieuwe functionaliteit. Wat zijn de voordelen van de Caddossier catalogus?

 • De Toolbox/Content Center van Solidworks/Inventor is voor simpele zaken als balken en kokers te complex/uitgebreid.
 • De Weldments van Solidworks en de Framegenerator van Inventor wijken qua functionaliteit enorm af van de normale standaard functionaliteit.
 • Standaard werkwijzen in CAD tbv zaaglijsten inclusief hoeken voor machine frames e.d.
 • Standaard CAD parts zijn eigenlijk artikelen in ERP, op dit niveau kunnen koppelen zou ideaal zijn.

De Catalogus functie wordt momenteel al bij verschillende klanten gebruikt. En zal binnenkort onderdeel zijn van een volgende update van Caddossier. De catalogus wordt standaard geleverd met een complete set staalprofielen, buizen, lasbochten, bouten en moeren en kan dus naar eigen inzicht worden uitgebreid met uw eigen standaard onderdelen.

Komdex

oktober 2020

Een stuklijst of in het Amerikaans ‘BOM’ : Bill Of Materials is een wijdverbreid concept. Een stuklijst staat boven op je rechter onderhoek ‘Title block’ op een tekening en bevat alle onderdelen van de tekening.

BOMFIG1

Afdruk voorbeeld van de Caddossier stuklijst.

In ERP staat dezelfde stuklijst maar dan net even anders, bijvoorbeeld aangevuld met arbeid (uren).

Solidworks en Inventor zijn instaat om stuklijsten automatisch te genereren. In de praktijk valt dit een beetje tegen. Veel klanten hebben moeite om de 3D CAD pakketten goed in te richten. Een veel gestelde vraag was dan ook, “kunnen jullie niet een stuklijst uit CAD genereren? “. Ja hoor dat kan! Natuurlijk is het ook mogelijk om deze data naar uw Drawing te loodsen, hoe dit werkt is een blog opzich!

Wanneer u Inventor of Solidworks gebruikt dan vormt de 3D BOM een basis voor de ERP stuklijst. Caddossier genereert op basis van verschillende instellingen een eigen grafische Stuklijst. Dezelfde data die deze BOM genereert vormt dan ook meteen de basis voor de koppeling naar Komdex ERP.

BOMFIG2

De Caddossier stuklijst in Solidworks en Inventor.

Meer weten over stuklijsten? Neem dan vrijblijvend contact op met uw consultant.

Rob de Haas, juni 2020

PS.

De zomer staat voor de deur, traditioneel een rustigere periode in de maakindustrie. Net als vorige jaren organiseren we verschillende korte (opfris)  cursussen in deze periode. Deze cursussen hebben betrekking op het gebruik van Komdex ERP, Caddossier en Solidworks.

Gereed melden van orders en inkopen was nog nooit zo makkelijk!

VinkenApp

Met de komst van de Komdex gereedmeld APP breiden we onze APP series nog verder uit. 

Met behulp van de diverse Komdex Apps kunt u nu onder andere :

 • Uw foto's direct uploaden naar het juiste Digidossier
 • Urenregistatie
 • Tijdregistratie
 • Orders en inkopen gereedmelden

Meer weten over de Gereedmeld App ? Neem dan vrijblijvend contact op met ons op!

Rob de Haas, Mei 2020

Kf1

Tijdens cursussen en implementaties van Caddossier worden er regelmatig CAD specifieke vragen gesteld. In deze blog aandacht voor de beruchte K-factor!

3D CAD systemen berekenen de afmetingen van uitslagen (Flat-Patterns) automatisch. In de stam-tabellen en de handleidingen van de CAD pakketten wordt gebruik gemaakt van de volgende begrippen:

 • K-Factor
 • Bend Allowance
 • Bend Deduction

Dit zijn echter geen specifieke 3D CAD begrippen zoals weleens gedacht wordt. Ze zijn wel bekender geworden door de enorme vlucht die 3D CAD en lasersnijden de afgelopen 25 jaar door hebben gemaakt. De gebruikte begrippen : K-Factor, Bend Allowance (BA) en Bend Deduction (BD) roepen in de praktijk veel vragen op. Dit komt mede door onduidelijke documentatie en door de verwarrende benamingen.

Een veel gestelde vraag is dan ook altijd: “hebben jullie ook standaard K-factor tabellen?”.

In wezen bestaan er geen standaard K-factor tabellen. De K-factor is in werkelijkheid afhankelijk van:

 • Materiaal S235, Rvs304 etc.
 • Materiaal dikte T.
 • De binnen radius R van de gezette plaat, die weer afhangt van de V-Groef maat.

Het goede nieuws is dat het samenstellen van uw eigen K-factoren helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Met een aantal eenvoudige proefzettingen en onze K-factor Excel maakt u in no-time uw eigen K-factor tabel. Laten we eerst nog even kort kijken naar de definities van de K-Factor, Bend Allowance (BA) en Bend Deduction (BD). Waar komen ze vandaan en waarom hebben we ze nodig?

K-Factor

Wanneer een plaat gebogen wordt:

 • Neemt de lengte aan de buiten zijde toe (wordt langer)
 • Neemt de lengte aan binnen zijde af (wordt korter)

De positie in de plaatdoorsnede waar er geen verlenging (0) plaats vindt wordt ook wel de neutrale lijn genoemd. In onderstaand plaatje ligt de neutrale lijn (0) dus op de grens van het groene (+) en het rode (-) gebied. 

Kf2

De verhouding tussen plaatdikte T en de positie van de neutrale lijn t noemt men de K-factor:

K = t/T

Zet figuren

Wanneer we de zetting technisch bematen dan kom je op onderstaande Zet figuren uit:

 Kf3

Aan de hand van deze Zet figuren kunnen we de Bend Allowance en Bend Deduction nader toelichten.

Bend Allowance [BA]

De Bend Allowance BA is de cirkelsegment lengte van de neutrale lijn. Je zou de BA ook de ‘ware’ lengte kunnen noemen van de zetting. BA is dus de kwart cirkellengte in het rechter plaatje.

‘Allowance’ lijkt vertaald te kunnen worden in het Nederlands als ‘Toeslag’. Veel plaatwerkbedrijven gebruikten de term ‘Zet-toeslag’. De binnen-maten + de Zet-toeslag vormen dan de uitslag.

Een probleem is dat je de BA niet kunt opmeten in werkelijkheid.

Bend Deduction [BD]

De BD is wel op te meten en dus wel praktisch:

 • (FL1 + FL2) is groter dan de totale uitgeslagen lengte en moet dus gecorrigeerd worden
 • De correctie waarde die van (FL1 + FL2) moet worden afgetrokken wordt de Bend Deduction [BD] genoemd.

De uitslag van de zet-figuur kan nu op 2 manieren worden getekend: Op basis van de BA en de BD waarde:

Kf4

Een voordeel van de BD waarde is dat je deze indirect kunt terugrekenen nadat je FL1 en FL2 hebt opgemeten (Ltot is de knip/snij lengte van je proefstuk en dus bekend)

Kf5

Ltot = FL1 + FL2 - BD

BD=FL1 +FL2 - Ltot

Met behulp van nog meer wiskunde wordt dan de definitieve waarde van de K-Factor bepaald. In deze (verkorte) blog gaan we verder niet in op de achterliggende wiskunde. Wanneer je hier wel geïnteresseerd in bent, kijk dan eens op onze Blog-site: KomdexTalk. Binnenkort staat daar een uitgebreidere versie van deze Blog en dus inclusief wiskunde voor de liefhebber!

We kunnen nu dus met behulp van de wiskundige formules en een serie proefzettingen onze eigen K-factor tabellen opstellen.

Kf7

Opmerkingen

 • Hou FL1 en FL2 niet hetzelfde. Dit voorkomt vergissingen tijdens het meten. Stel de aanslag van de kantbank zodanig in dat FL2 groter is dan FL1.
 • De R-Waarde wordt door de gereedschap leverancier opgegeven en staat vaak op het V-blok. Als je toch de R-waarde wilt meten doe dit dan met vooraf gedraaide, gefreesde of 3D geprinte kalibers waarvan de stralen R bekent zijn.
 • Het is statistisch beter om voor iedere Regel : materiaal – T – V-groef, meerdere teststukken te maken, bij voorkeur minimaal 3 stuks.
 • Afbramen! Zorg ervoor dat de proefstukken goed afgebraamd zijn, om meetfouten te voorkomen.
 • Overweeg om EXTRA tests te doen voor het zetten in de wals richting en loodrecht op de wals richting.

We hebben voor jullie een Excel gemaakt waar bovenstaande formules al in zitten. Wil je de Excel ontvangen of heb je andere vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Veel succes met het maken van je eigen K-factor tabellen!

Rob de Haas, April 2020

Caddossier Essentials is eigenlijk de ‘Tools’ versie van Caddossier. Vandaag lanceren we de nieuwste versie van dit kleine maar bijzonder handige tool voor Solidworks en Inventor.

Voor wie is Caddossier Essentials ook al weer bedoeld?

Veel tekenaars hebben vaak meerdere petten op: werkvoorbereider, binnendienstverkoop en directeur-eigenaar om er maar een paar te noemen. Bij veel bedrijven is het momenteel een hectische tijd: onderbezetting, collega’s die thuiswerken. Allemaal zaken die toch net even anders zijn dan normaal. Een vergissing is nu zo gemaakt.

Eén vergeten uitslag exporteren levert al snel veel problemen en kosten op. Caddossier Essentials is er dus voor Solidworks en Inventor gebruikers die verlost willen worden van het handmatige monnikenwerk. De batch export bespaart heel veel tijd en voorkomt fouten.

ESS batchExp2

Voor U, onze klanten

Voor iedere ERP klant van Komdex bieden we juist nu een gratis gebruiksperiode aan van 3 maanden. Caddossier gebruikers hebben deze handige tools dus al in hun huidige versie zitten. Wilt u als Caddossier gebruiker, toch Essentials voor uw thuis (floating) licentie van Solidworks of Inventor? Ook voor jullie geldt deze aanbieding!

De meest in het oog springende functie is natuurlijk de Batch export. Deze functie exporteert automatisch een samenstelling inclusief alle onderliggende parts en sub-assemblies naar meerdere bestandsformaten zoals DXF, STP en PDF (drawings).

TB Inventor

Caddossier Essentials voor Solidworks en Inventor bevat:

 • Batch Export (De assembly automatisch doorlopen en alle onderliggende files exporteren)
 • Single Export (Snel één Part of Samenstelling exporteren)
 • Export To DXF & PDF (van een sheetmetalpart direct een DXF en PDF exporten)
 • Camera (Meerdere JPG screenshots structureel exporteren)
 • Rebuild All (betrouwbare en volledige rebuild van samenstellingen)
 • Open File Location (een kleine maar zeer gewaardeerde functionaliteit)
 • Make drawing, Open Drawing (beheer 1 of meerdere drawings per part of assembly)
 • Excel Bom Export (MRP Stuklijst exporteren inclusief afbeeldingen van parts en Sub-assemblies)

Interesse om aan de slag te gaan met Caddossier Essentials? Neem dan contact op met uw consultant.

Rob de Haas, 27 maart 2020

Wij hadden net als velen van u onze deurdrangers ontkoppelt. Reden? Dat verrekte Corona virus! Experts melden dat het Coronavirus gedurende langere tijd op diverse oppervlakken kan overleven, waaronder (roestvast) staal. Deurklinken zijn meestal van metaal en worden met de hand bediend….. Je hoeft geen Viroloog te zijn om te realiseren dat deurklinken een grote potentiele bron van besmettingen kunnen zijn. Open die deuren dachten wij!

Kan dat niet anders, met een beugeltje of zo? Waarom niet! 

Dus na wat 3D tekenwerk en een uurtje of wat 3D printen hadden we eigenlijk al meteen een simpel goed werkend model. De beugel maakt het mogelijk om een deurklink te bedienen met je onderarm in plaats van met je hand.

Het ontwerp is recht toe recht aan, maar werkt verassend goed. De beugel bestaat uit 2 geprinte onderdelen en lijkt op een aangepaste pijpbeugel. De beugel kan eenvoudig, zonder te boren, aan bestaande deurklinken worden bevestigd.

Komdex Cornona DoorHandle

Gratis

De STL files van de ‘handsfree beugel’ zijn natuurlijk gratis te downloaden op onze website. Het model kan zonder supports worden geprint op een simpele consumenten 3D printer. Wij hebben onze beugels geprint van standaard PLA met een infill % van 30%. Op onze Prusa I3 MK3S printers duurt het circa 2H om 1 set te printen. 1 set is dus de korte en de lange beugel.

Bevestigingsmateriaal : M6: 4x moeren + 4x boutjes L12mm

3D printen

Er zijn al jaren allerlei hypes omtrent 3D printen. Zoals velen van jullie weten ben ik eigenlijk gaan 3D printen om te onderzoeken hoe nuttig 3D printen nu echt is. Inmiddels hebben wij 3 printers en hebben onze computergestuurde voorraadkast de minipaternoster voor een groot deel geproduceerd met behulp van deze 3 printers.

Met deze 3 consumenten printers zouden wij in 24H tijd circa 36 sets kunnen printen. Wij hebben 32 deuren in ons pand. Ik merk vaak dat veel mensen focussen op de trage productie snelheid, 24H! Zelf kijk ik liever naar de Levertijd : binnen 1 dag 36 sets, met maar 3 printers!

Prusa heeft een nieuwe 3D printer op de markt gezet, de Prusa mini, met vergelijkbare (top) kwaliteit als de uitstekende i3Mk3’s. Kosten E325,- Exclusief btw / stuk.

3D printen is er al, maak er gebruik van (zeker nu) en pas het toe in je dagelijkse productie praktijk!

Rob de Haas, 19 maart 2020

Ps. Onze deurklink is cilindrisch (19mm). Heeft uw deurklink een afwijkende diameter? Laat het ons weten!

headset

Het coronavirus vormt momenteel een potentieel risico voor de continuïteit van de productie en dienstverlening van bedrijven. Veel bedrijven kiezen ervoor om vanuit huis te gaan werken. Voor Komdex als softwarebedrijf is dat trouwens stukken eenvoudiger dan voor u als maakbedrijf. Lassen, verspanen, snijden van metaal gaat nu eenmaal niet zo eenvoudig als deze blog schrijven bij mij thuis aan de keukentafel.

Onze medewerkers voeren hun werkzaamheden zoveel mogelijk uit vanuit huis. De Helpdesk is gewoon bereikbaar!

 

Normaal gesproken ontmoeten we klanten graag persoonlijk.

Onze consultancy is de afgelopen jaren steeds meer op afstand uitgevoerd. Circa 20% vindt al op afstand plaats. Technisch zijn we volledig gereed om op afstand met u samen te werken en beschikken we over alle noodzakelijke moderne communicatiemiddelen om u goed van dienst te kunnen zijn.  In de huidige situatie hebben we dit opgeschaald naar 100%.

Al onze consultancy en verkoopbijeenkomsten doen we sinds maandag 16 maart 2020 op afstand. Al onze bedrijfsbezoeken en bezoeken aan ons kantoor hebben we voor nu even opgeschort. We wachten net als u, af wat het nieuws ons gaat brengen.

In een volgende blog zullen we u een kijkje geven in hoe wij op afstand met onze klanten samenwerken, wellicht dat u er wat mee kunt!

Rob de Haas, 17 maart 2020

Logo Komdex Bedrijfssoftware voor het MKB

Komdex Software Ontwikkeling BV
Arnoudstraat 13
2182 DZ Hillegom

+31 252 68 29 18
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.